Profesor Besniku

  • Diplomuar nga Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Dega Anglisht.
  • Master Profesional ne mesimdhenien e Gjuhes Angleze.
  • Diplomuar nga Instituti i Mbrojtjes se Gjuhes Angleze Texas, USA
  • Eksperience pune me grupmosha te ndryshme, Anglishtja per Qellime Specifike, etj