Zysh Merita

  • Diplomuar nga Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Gjuhes se Huaj, Dega Anglish
  • Master Shkencor [ MSc ] ne mesimdhenien e Gjuhes Angleze
  • Eksperience shumevjecare