Projekti “Movie Time”

Projekti “Movie Time”, ideuar dhe krijuar nga Teacher Merita eshte bere pjese e projekteve te shumta qe zhvillojme prane qendres “My Language Center”.

Projekti zhvillohet cdo muaj dhe gjithkush qe eshte pjese e Qendres se Kursit “My Language Center ” apo dhe ndonje mik eshte i lire ta ndjeke.

  • Nxenesit nepermjekt ketij projekti arrijne te praktikojne aftesine e te degjuarit.
  • Mesimi i nderthurur bashke me argetim. (Mesimi i fjaleve te reja, mesimi i shprehjeve te perdorura ne jeten e perditshme, etj.)
  • Nxenesit arrijne te praktikojne dhe te rrisin aftesite e te folurit. Nuk mund te mos perfshinim nje diskutim ne gjuhen angleze pas perfundimit te “Movie Time” duke diskutuar, dhene mendime individuale dhe shprehin opinionin e tyre.
  • Motivimi si nje nxitje ne arsim dhe ne jete.

Me poshte po ju sjellim disa nga momentet shkurtimisht gjate “Movie Time”

Argetimi, si dhe mesimi, nuk njeh limite prane qendres “My Language Center”

Having fun